Home/Rešitve/QGIS vtičnik GJI Elaborat/GJI Elaborat – Novosti
2.1.3
26. January, 2023
Novo

Dodano leto gradnje v orodje za atributiranje

El - Kom

Popravki pri dodajanju kabla od začetne do končne točke

El - Kom

Popravki pri izvozu

2.1.1
4. January, 2023
Popravljeno

Popravek pri uvozu višin za pripis novo dodanim linijam

2.1.0
23. December, 2022

Posodobitev za sklop Elektronskih komunikacij

El - Kom

Možnost dodajanja cevi za označene linije za podan premer

El - Kom

Možnost upoštevanja tudi nespremenjenih cevi in tras pri dodajanju kablov

El - Kom

Razbijanje cevi na izbranem območju upošteva vse cevi razen brisanih

Popravljeno

Manjši popravki, dopolnjeni opisi

2.0.0
29. November, 2022

Večja posodobitev z dodanim glavnim menijem in podporo za nov oddajni format.

Novo

Dodan glavni meni (Lastnosti, Novosti, Iskanje, Pomoč)

Novo

Podpora novemu oddajnemu formatu (GeoJSON, JSON)

Novo

Zapis datuma izvoza v podatke

El - Kom

Nove možnosti (vrsta kabla, število vodov, premer cevi) pri dodajanju kabla od začetne do končne točke omrežja

Popravljeno

Prenos vseh atributov na nove linije pri razbijanju

Popravljeno

Optimizacija postopkov pri uvozu GURS podatkov

Starejše verzije

1.13.4 - interni popravki
1.13.0 - EL-KOM svoj postopek za generiranje Hišnih priključkov ki ima sedaj parameter območje obdelave in možnost
upoštevanja tudi nespremenjenih linij
1.12.2 - popravek pri orodju za snapanje
1.12.0 - dodan postopek za razbijanje linij glede na izbran točkovni sloj
1.11.0 - podpora za GJI poligonske sloje
- poprava orodja za snap
1.10.5 - pri uvozu višin dodana možnost natančnost Z
1.10.3 - postopek za atributiranje pripiše tudi Z koordinato točkam na podlagi višine loma linije če obstaja
1.10.0 - dodan postopek za paketno atributiranje elementov
- interne optimizacije
1.9.3 - interni popravki
1.9.2 - EL-KOM (dodajanje cevi za izbrane linije)
1.9.0 - dodana orodja za EL-KOM (generiranje kablov za hišne priključke in preostale linije/cevi)
1.8.2 - interni popravki
1.8.1 - dodan lokalni linijski sloj, ki se naloži ob zagonu plugina
1.8.0 - podpora različnim vrstam GJI
- upoštevanje več polj GJI strukture (če obstajajo) pri uvozu linij in točk
- možnost dodajanja polja meril pri uvozu linij
- popravek pri brisanje stavb na GEO-PORTALu (odmik 3m)
1.7.1 - interni popravek
1.7.0 - dodan postopek za generiranje cevi glede na dogovorjen zapis v polju opis na linijah
pri razbijanju linij na območju dodana možnost razbijanja še cevi po posameznih trasah
manjši interni popravki
1.6.2 - popravki pri "Snap" postopku in pri obravnavi višin
1.6.0 - dodan postopek za uvoz GURS-ovih podatkov glede na podano razdaljo ("Buffer") od novih linij
dodan postopek za "Snap" lomnih točk starih linij na novo dodane točke
postopek za uvoz linij upošteva tudi polje ATR1, če obstaja
1.5.0 - dodan postopek za generiranje hišnih priključkov (HP) in preračun omrežja (network)
uvoz dobi opcijo brisanja elementov, ki ne obstajajo več na GURS-u
1.4.0 - postopek za višine vsebuje tudi možnost upoštevanja geoida
1.3.3 - interni popravek zaradi novega strežnika
1.3.2 - možen uvoz 2D tras, popravek pri uvozu točk
1.3.1 - dodana možnost vpisa traserja pri prenosu linij na GEO-PORTAL
1.3.0 - dodan postopek za uvoz višin za 2D trase v elaboratu,
dodan postopek za pridobitev višine iz LiDARJA za poljubno točko,
poprava pri prenosu linij na GEO-PORTAL,
poprava pri pridobivanju višin iz LiDARJA
1.2.1 - dodan postopek za prenos označenih linij v GEO-PORTAL trase
1.2.0 - dodan postopek za razbijanje linije na točki
1.1.2 - uskladitev z interno spremembo na bazi
1.1.1 - upoštevanje različne velikosti črk pri poljih za uvoz točk in linij
1.1.0 - uvoz posnetih točk, poprava pri uvozu linij
1.0.0 - začetna verzija