Obdelava množice fotografij s profesionalno programsko opremo nam v hitrem času omogoča različne izdelke in storitve:

Ortofoto načrt (DOF) visoke ločljivosti

Digitalni ortofoto načrti so izdelani na podlagi snemanja iz zraka in z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjeni v pravokotno(ortogonalno) projekcijo. V metričnem smislu so enaki načrtu ali karti.

Omogočajo nam spremljanje aktualnega stanja v naravi kot podlago pri načrtovanju in analiziranju prostora ali različnih geoinformacijskih rešitvah.

3D modeli terena

Vizualizacija terena za različne namene in v različnih oblikah (oblaki točk, digitalni modeli reliefa). Uporabno tudi za zajem podatkov v 3D obliki (namesto terenskega zajema). Na ta način lahko hitreje opravimo zajem podatkov kot s klasično izmero, še posebej primerno pa na nedostopnih ali zahtevnih terenih. Osnova za študije, ki vključujejo teren (poplavnost, pokritost s signalom)

Izračun volumna izkopov ali nasipov

Na osnovi kvalitetnega 3D modela nam programska oprema omogoča natančen izračun volumnov izkopanega ali nasutega materiala. Namenjeno za gradbišča, kamnolome, deponije.

Vsi izdelki so s pomočjo oslonilnih točk, posnetih z cm natančnostjo, orientirani v državnem koordinatnem sistemu in primerni za neposredno uporabo s temeljnimi državnimi prostorskimi evidencami.

Za večje površine, kjer uporaba drona ni smotrna, lahko zagotovimo posnetke z ultralahkim letalom.

Dron stock slika

Za obdelavo podatkov aerosnemanj uporabljamo vrhunsko programsko opremo 3Dsurvey iz Slovenije.3dsurvey