Ponujamo vam pomoč pri vseh sklopih in fazah sistema od svetovanja, načrtovanja, vzpostavitve, obdelave podatkov, do uporabe in izobraževanja.

Specializirani smo za uporabo odprtokodnih rešitev na vseh možnih platformah (namizne aplikacije, spletne rešitve, mobilne naprave).

OBDELAVA PODATKOV

Brez kvalitetnih podatkov je vsak sistem neuporaben. Potrebno je zagotoviti prenos in obdelavo obstoječih podatkov ter pripraviti sisteme za vnos in vzdrževanje podatkov v novem sistemu.

KATASTER GROBNIH MEST

Povezava grafičnega dela lokacije grobov in evidenc o najemnikih omogoča napredne možnosti: grafični prikaz prostih grobov, javni iskalnik grobov glede na pokojne.

KATASTER JAVNE RAZSVETLJAVE

Uvoz svetil v GIS in povezava z odjemnimi mesti. Omogoča načrtovanje in evidentiranje menjav svetil, poročanje o okvarah, analiziranje pokritosti in učinkovitosti omrežja JR.

INFORMACIJSKI SISTEM JAVNIH SLUŽB – IJSVO

Za redno letno poročanje občin in komunalnih podjetij imamo pripravljene postopke za uvoz novega stanja (hišne št, CRP, poraba, odjmena mesta), obdelavo in izvoz podatkov v oddajne tabele.

Sisteme lahko prilagajamo in razvijamo glede na  naročnikove želje in zahteve.

GEO-PORTAL je obstoječa rešitev s področja GIS-ov, ki je na voljo javnim ustanovam in podjetjem.

gis - delo

Kartografija

Izdelamo lahko klasične tiskane karte ali spletne karte, primerne tudi za mobilne naprave.

Primeri spletnih kart: