city

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) so objekti in omrežja neposredno namenjeni izvajanju nalog javnih služb državnega ali lokalnega pomena iz področij prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja.

Geodetska uprava vodi zbirni kataster GJI, ki predstavlja aktualno stanje vseh GJI v državi. Lastniki oz upravljavci GJI so dolžni posredovati ažurno stanje svojih evidenc v ustreznem formatu Geodetski upravi.

Specializirani smo za zajem vseh vrst infrastrukture, prenos obstoječih evidenc, obdelavo podatkov in oddajo v zbirni kataster.

V primeru da iščete rešitve za lastno delo vam ponujamo: