city

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) so objekti in omrežja neposredno namenjeni izvajanju nalog javnih služb državnega ali lokalnega pomena iz področij prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja.

Geodetska uprava vodi zbirni kataster GJI, ki predstavlja centralno evidenco za celotno državo. Lastniki oz upravljavci GJI so dolžni posredovati ažurno stanje svojih evidenc v ustreznem formatu Geodetski upravi.

Specializirani smo za zajem vseh vrst infrastrukture, prenos obstoječih evidenc, obdelavo podatkov in oddajo v zbirni kataster.

V primeru da iščete rešitve za lastno delo vam ponujamo: