Za lastnike oziroma upravljavce gospodarske javne infrastrukture (GJI) smo razvili rešitev za pripravo elaborata za vpis sprememb v Zbirni kataster GJI. Delo poteka v programskem paketu QGIS, ki je izredno zmogljiv in priljubljen odprtokodni geografski informacijski sistem.

gji elaborat

Značilnosti

 • Prilagojen QGIS projekt in vtičnik za GJI
 • Lokalno delo ali prenos podatkov na relacijsko prostorsko podatkovno bazo na strežniku (podatki v oblaku, lahko ureja več uporabnikov)
 • Uvoz začetnega stanja iz evidence GURS
 • Samodejna določitev ID upravljavca novim elementom
 • Samodejna obravnava obstoječih podatkov GURS ob spremembi (brisanje, spreminjanje)
 • Samodejne vrednosti glede na nastavitve in šifrante GJI
 • Kontrole in poročila
 • Izvoz elaborata sprememb na disk za oddajo na GURS
 • Možnost prikazovanja podatkov na GEO-PORTAL-u

Elektronske komunikacije

Posebna obravnava vseh specifik Elektronskih komunikacij v strukturi GJI (cevi, kabli, vodi).

 • Generiranje hišnih priključkov (HP) glede na trase
 • Enostavna določitev pripadajočih HP posameznim omaricam
 • Generiranje kablov za vse hišne priključke (kabel poteka po vseh trasah/ceveh od hišnega priključka do omarice)

Potrebujete storitev zajema ali obdelave podatkov za vpis v GJI? (povezava na 2.1)

Povezane novice