Na voljo je nova verzija vtičnika za QGIS GJI Elaborat. Glavne novosti so:

  • možnost uvoza obstoječega elaborata
  • možnost kreiranja več elaboratov hkrati

To je še posebej pomembno za izvajalce gospodarskih javnih služb, ki pokrivajo več različnih upravljavcev (občin) in lahko na ta način podatke vzdržujejo v enem projektu in v enem koraku tudi pripravijo vse potrebno za oddajo v zbirni kataster GJI na GURS.

Za brezplačno testiranje vtičnika izpolnite kontaktni obrazec.

Obenem smo pripravili tudi nove strani za dokumentacijo, ki so na voljo na povezavi.